Hvad underviser vi?

Vi lærer folk at undgå vold.

Al undervisning er inden for Straffelovens §13 om lovlig nødværge og ud fra princippet om mindst mulig magt. Derfor er Tryghedskurser altid både moralsk, etisk og juridisk forsvarligt.

Fokus er på:
At opdage farlige situationer for at kunne undgå dem.
At nedtrappe farlige situationer verbalt og med kropssprog.
At kunne afværge et pludseligt voldsomt udfald – for derefter at undslippe eller fastholde personen.
Mentale redskaber til at bevare roen og tænkte hurtigt, selv i spændte situationer.
At forstå vold, voldens tidslinje, samt de forvarsler, der er. Det øger opfattelseshastigheden og afkorter responstiden.

SPEARsystemet, som Tryghedskurser baserer sin undervisning på, er
er videnskabeligt funderet på fysiologi, fysik og psykologi. Det tager udgangspunkt i, hvad kroppen gør naturligt og tager hensyn til, hvordan vi tænker og føler, da begge dele påvirker hinanden, og påvirker, hvordan vi handler. Derfor adskiller det sig meget fra traditionel selvforsvarog kampkunst. som alle er teknikbaserede
og statiske.

SPEAR står for Spontaneous Protection Enabling Accellerated Response.  På dansk, Spontan Beskyttelse Muliggør Hurtig Respons. Spontan beskyttelse. Bemærk – Spontan Beskyttelse – Systemet er meget intuitivt og baseret på vores medfødte afværgerefleks, der fungerer som vores biologiske airbag, samt grovmotorik. Alle kan lære det, alle kan anvende det – uanset, køn, alder og styrke. Det er derfor yderst velegnet til privatpersoner, samt virksomheder, som gerne vil gøre sine ansatte, uanset jobfunktion, mere sikre og trygge, hurtigt.

SPEARsystemet passer gnidningsløst sammen med alle jeres eksisterende metoder/teknikker/stilarter, som fx. fastholdelses- og føringsteknikker. Det er også kongruent med dit firmas  personalepolitik om at undgå vold! Vores respons udløses af modpartens aggression, derfor er systemet altid både moralsk, etisk og juridisk forsvarligt.

Tony Blauer, som har udviklet SPEARsystemet, har brugt de seneste 40 år på at studere voldelige hændelser, samt undervise selvforsvar og personlig sikkerhed. Blauers instruktørteam underviser både civile borgere, offentlige institutioner, private firmaer, udrykningspersonale, samt militære specialenheder over hele Verden.

Hvorfor SPEAR?

Tony Blauer har brugt fire årtier år på at konstruere et system til personligt forsvar, som inkorporerer vores reptilhjernes måde at reagere på fare og pludselig vold. Dernæst udviklede han strategier og øvelser, så vores tænkende hjerne kan genkende og integrere disse bevægelser. Herved udviklede han det første adfærdsinspirerede selvforsvarssystem.

“Der er tre ting du har brug for, for at vinde enhver kamp:

1. Situations bevidsthed.
2. Frygthåndteringsfærdigheder.
3. Effektive Bevægelser.

Jeg har brugt 40+ år på at studere vold, frygt og aggression og kædet det baglæns for at skabe et personligt beskyttelses-program baseret på sindets respons ved pludselig fare. Dette system vil forbedre alles sikkerhed uanset erfaring. Der er programmer til almindelige mennesker, kampsportsudøvere og udrykningspersonale”

“SPEAR systemet udnytter afværgerefleksens hastighed og pålidelighed til at vende et overraskelsesangreb til en taktisk respons.  Det er en bro mellem den reaktive hjerne og den kognitive hjerne. Dette forbedrer reaktionstiden i en konfrontation”

“Selvforsvar kom før al kampkunst. Mennesket sloges før kampsystemer og stilarter blev udviklet. Blauer spurgte sig selv:” Hvordan sloges folk, før der var karateskoler?!”

“SPEAR systemet er udelukkende baseret på den naturlige overlevelsesrefleks, som hjalp vore forfædre til at udvikle sig. Det er i sandhed udviklingen af selvforsvar fra den ældste stenalder. ”

-Tony Blauer

Hvordan foregår vores kurser?

Tryghedskurserne afholdes både indendørs i trygge rammer på mindre hold, udendørs som privatundervisning og som online selvstudie. Vi analyserer de mest almindelige typer angreb og overfaldssituationer, hvorefter vi laver nogle simple og effektive øvelser, som er baseret på dine medfødte afværgereflekser samt biomekanik – dvs. hvordan kroppen er stærkest.

Vi afslutter med scenarietræning, hvor du mærker, hvordan det føles, både psykologisk og fysiologisk, at blive ”overfaldet”, men også hvordan det, du har lært i løbet af dagen kan bruges til et lynhurtigt og effektivt forsvar. Instruktørerne er iført beskyttelsesudstyr, så du får lov til at slå rigtigt – jo mere realistisk træningen foregår, jo bedre forberedt bliver du.

Hvad lærer du?

Du lærer at opdage potentielt farlige situationer, så du kan undgå at havne i dem, samt at forsvare dig – helst med front mod truslen, i de situationer, du ikke kan undgå.

Du bliver klogere på dine egne reaktionsmønstre og lærer at handle hurtigt og effektivt i overfaldsøjeblikket.

Du lærer enkle grovmotoriske teknikker, som hverken kræver forudgående kendskab til selvforsvar eller god fysisk form. Med blot få timers træning ved du, hvad du kan gøre mod en trussel, uanset om den kommer bagfra, slår ud efter dig eller griber dig om halsen.

Hvor lang tid tager det at lære?

Som udgangspunkt lærer du at mestre det mest basale selvforsvar på et grundkursus på fire timer. Men, som med alt i livet, bør ny viden repeteres og opfriskes jævnligt. Vi anbefaler derfor altid, at man deltager på et opfølgningskursus, så færdighederne ligger på rygradden.

Fra naturlig afværgerefleks til effektivt forsvar

Se her fra Tony Blauer, SPEAR systemets grundlægger, selv siger om teknikken:

Our approach to self-defense is very intuitive since it’s based on an 80,000-year-old survival reflex called the startle-flinch response.

The SPEAR System™ utilizes the body’s natural flinches and reactions to fear or violence and then converts these reactions into efficient tactical choices. Because the system is “Genetically wired and behaviorally inspired™”, anybody can learn it and everybody can do it!

Se Tony Blauer undervise SPEAR
(video på engelsk)

Se billeder fra vores tryghedskurser

© Copyright - Tryghedskurser.dk | Webdesign by Palmgren Marketing