Vi tilbyder afværgekurser til udsatte brancher

Overbygning med fysiske færdigheder til jeres eksisterende konflikthåndtering – vælg mellem onlineundervisning og fysiske hold

Bostedspersonale
Socialrådgivere
Pædagoger

Undervisere
Sygeplejesker
Sosu personale
Fysio- og ergoterapeuter
Vagt-og sikkerhedsfolk
Dørmænd
Rådhusbetjente

P-vagter
Togkontrollører
Bus- og taxachauffører
Brandfolk
Paramedicinere

Et afværgekursus er især relevant for jer som I arbejder med

Håndterer alkohol- eller narkotikapåvirkede mennesker
Arbejder med udadreagerende børn og voksne
Arbejder med psykisk sårbare, demente eller lign.
Oplever pludselig voldsom vrede eller trusler
Arbejder alene eller på udsatte lokationer

Afværgekursets indhold

En blanding af teori og praktiske øvelser

Vælg den kursusform som passer jer bedst: Online videokursus, enkeltpladser på åbne hold eller lukkede hold for din afdeling.

På alle hold lærer I:

  • Mental parathed og mindset
  • Situationsbevidsthed – at opdage farlige situationer for at kunne undgå dem
  • verbal nedtrapning gennem velvalgt tale og taktisk empati
  • Ikkevoldeligt kropssprog
  • Opdage forvarsler på vold
  • Afværge et pludseligt voldeligt overfald
  • Undgå slag og spark og redde sig selv i sikkerhed.
  • Håndtere truende og voldelige situationer
  • Skånsom føring og fastholdelse uden skader på dig selv eller modparten
  • Scenarietræning – baseret på korte rollespil med udgangspunkt i de mest typiske konfliktsituationer, I oplever i hverdagen.

Byg ovenpå jeres konflikthåndtering eller low arousal kursus

Kurset er velegnet som overbygning til almindelig konflikthåndtering eller low arousal teknikker, hvor der der behov for at kunne fysiske teknikker til at fx at undgå overfald, føre modparten, nedtrappe situationen eller i yderste instans benytte magtanvendelse inde for servicelovens rammer.

Langt de fleste arbejdspladser har for længst taget konflikthåndteringskurser, men kurserne arbejder mest med det sproglige og kropssproget, og klæder ikke altid personalet på til at håndtere de fysiske situationer. Derfor får mange ansatte arbejdsskader når de ikke er klædt på til at kunne afværge og undgå skader. Vores kurser er derfor særligt tilrettet jobfunktioner med behov for, at lære redskaber til kunne håndtere og undgå de voldsomme hændelser og overfald på arbejdspladsen.

Mange brancher oplever en stigning

Mange ansatte oplever, at blive overfaldet verbalt eller fysisk af frustrerede mennesker. Faktisk har der aldrig været så mange registrerede arbejdsrelaterede personskader som nu! Det påvirker arbejdsmiljøet og sikkerheden for de ansatte. Mange medarbejdere tager oplevelsen med sig hjem, og den kan i mange tilfælde give nervøsitet og skabe utryghed for “hvornår det mon sker igen”. Disse psykiske efterreaktioner, og ikke mindst fysiske skader, koster sygemeldinger, og mange ender også med en opsigelse, når presset til sidst bliver for stort.

Afværgekurser giver personalet simple konkrete værktøjer, som giver dem mulighed for at respondere, fremfor at reagere, hvilket reducerer risikoen for personskader, sygedage og klager.

Med et afværgekursus undgår I, i størst muligt omfang, personskader både for personale og den udadreagerende, når almindelig verbal konflikthåndtering ikke længere slår til. På dagskurset klæder vi jeres ansatte på til at kunne håndtere episoden trygt, roligt og sikkert.

Billedet er venligst lånt fra dst.dk – læs hele artiklen her

Brug for mere viden inden du booker?

Klik her og læs mere om alle de spørgsmål og svar som vores tidligere kursister har spurgt ind til, eller læs mere om hvad SPEAR systemet er, og hvor meget du faktisk kan lære på bare 4 timer. Du er velkommen til at ringe til os på 3014 3001.

Alternativt, kan du kigge på vores youtube kanal, hvor vi løbende ligger små klip ind fra kursusdage.

Læs vores handelsbetingelser for lukkede hold her.

© Copyright - Tryghedskurser.dk | Webdesign by Palmgren Marketing