Har I personale i udsatte jobfunktioner?

Gør deres hverdag mere sikker!

Dine medarbejdere og kolleger kan få en langt mere tryg hverdag,
hvis de er klædt på til at passe på sig selv og hinanden.

Kom ud af en ubehagelig situation med et afværgekursus

Oplever I episoder fra tid til anden, hvor I bliver truet eller personer reagerer voldsomt?

Få en øget personalesikkerhed i dagligdagen.
Velegnet til jer som…

Håndterer alkohol- eller narkotikapåvirkede mennesker
Arbejder med udad-reagerende børn og voksne
Arbejder med psykisk ustabile, demente eller lign.
Oplever voldsom vrede ved fx ekspedition eller betaling
Arbejder alene eller på udsatte lokationer

Mange brancher oplever en stigning

Mange ansatte oplever, at blive overfaldet verbalt eller fysisk af frustrerede mennesker. Faktisk har der aldrig været så mange registrerede arbejdsrelaterede personskader som nu! Det påvirker arbejdsmiljøet og sikkerheden for de ansatte. Mange medarbejdere tager oplevelsen med sig hjem, og den kan i mange tilfælde give nervøsitet og skabe utryghed for “hvornår det mon sker igen”. Disse psykiske efterreaktioner, og ikke mindst fysiske skader, koster sygemeldinger, og mange ender også med en opsigelse, når presset til sidst bliver for stort.

Afværgekurser giver personalet simple konkrete værktøjer, som giver dem mulighed for at respondere, fremfor at reagere, hvilket reducerer risikoen for personskader, sygedage og klager.

Med et afværgekursus undgår I, i størst muligt omfang, personskader både for personale og den udadreagerende, når almindelig verbal konflikthåndtering ikke længere slår til. På dagskurset klæder vi jeres ansatte på til at kunne håndtere episoden trygt, roligt og sikkert.

Kurset er især velegnet til jer som arbejder som

Brandfolk
Paramedicinere
Sygeplejesker
Sosu personale
Fysio- og ergoterapeuter
Vagt-og sikkerhedsfolk
Rådhusbetjente
P-vagter
Togkontrollører
Bus- og taxachauffører
Bostedspersonale
Socialrådgivere
Pædagoger
Undervisere

Billedet er venligst lånt fra dst.dk – læs hele artiklen her

Jeres muligheder

 • Kundernes favorit:
  Grundpakke, 6 timer
 • Afholdes hos jer
 • Planlægningsmøde – evt. via Zoom
 • 6 timers kursus hvor vi bruger jeres lokation. Kombination af træning i fx kantine og praktiske øvelser direkte dér, “hvor skaden kan ske”
 • Vi tilpasser kurset til jeres forhold, erfaringer og træner direkte der, hvor I har brug for det, fx parkeringspladsen, skranken eller kontoret
 • Grundkursus eller opfølgningskursus
  Mulighed for temaundervisning, fx:
  Makkermetode
  beskyttelse fra liggende position
  Hvis der er stikvåben
  Hvis der er slagvåben
  Bevægelse ift. flere modparter
  Håndtering ved bil, Skranke mv.
  Scenariespecifik træning
 • Ingen konflikt håndtering
 • Priser fra ex moms:
 • op til 6 pers: 12.000,- (en instruktør)

  For tilbud på flere hold, særlige ønsker eller større personalegruppe, skriv os venligst en mail.

 • Inkl. konflikthåndtering:
  Storpakke, 8 timer
 • Afholdes hos jer
 • Planlægningsmøde – evt. via Zoom
 • 8 timers kursus hvor vi bruger jeres lokation. Kombination af træning i fx kantine, praktiske øvelser direkte der, “hvor skaden kan ske” samt konflikthåndtering.
 • Vi tilpasser kurset til jeres forhold, erfaringer og træner direkte der hvor I har brug for det, fx parkeringspladsen, skranken eller kontoret
 • Grundkursus eller opfølgningskursus
  Mulighed for temaundervisning, fx:
  Makkermetode
  Beskyttelse fra liggende position
  Hvis der er stikvåben
  Hvis der er slagvåben
  Bevægelse ift. flere modparter
  Håndtering ved bil, Skranke mv.
  Scenariespecifik træning
 • Tilpas kursets indhold efter behov. Fx 6 timers afværge og 2 timers konflikthåndtering.
 • Priser fra ex moms:
 • Op til 6 pers: 14.900,- (en instruktør)

  For tilbud på flere hold, særlige ønsker eller større personalegruppe, skriv os venligst en mail.

Afværgekursets indhold

En blanding af teori og praktiske øvelser

Simple teknikker afholder jeres personale fra skader og skaber kontrol over situationen – selv når den truende bruger stor kraft.

Indhold på et 4 timers Grundkursus med fokus på afværge

 • mental parathed og mindset
 • Situationsbevidsthed – at opdage farlige situationer for at kunne undgå dem
 • verbal nedtrapning gennem velvalgt tale og taktisk empati
 • ikkevoldeligt kropssprog
 • opdage selv små forvarsler på vold
 • afværg et pludseligt voldeligt overfald
 • Afværgekurset indeholder ikke slag og spark, men alene afværgeøvelser med fokus på at redde sig selv i sikkerhed.
 • Timerne bygges op stille og roligt og klæder personalet på til at kunne håndtere truende og voldelige situationer. Alle vores kursister får stivet selvtilliden af, i takt med at evnerne opdages, teknikkerne trænes og dagen skrider frem
 • Scenarietræning – baseret på jeres erfaringer og behov
  Korte rollespil med udgangspunkt i de mest typiske konfliktsituationer, I oplever i hverdagen.
 • Certificeret SPEAR instruktør med over 30 års undervisningserfaring

Lær af jeres egne erfaringer – 4 timers afværgeundervisning på jeres lokation

Har der allerede været ubehagelige og voldelige hændelser på jeres arbejdsplads, kan vi planlægge at afholde kursusdagen på jeres egen adresse. Vi kan arbejde i en kantine, større mødelokale, i et skrankemiljø eller på en parkeringsplads, hvor konflikterne typisk sker, og dermed gøre undervisningen så virkelighedstro som overhovedet muligt.

Vi starter med at analysere hændelserne for at klarlægge, hvad der skete, og hvordan situationen opstod. Ved at genopføre hændelserne, dvs. benytte scenarietræning, vil I lære at opdage fremtidige situationer længe inde de eskalerer til vold.

Scenarietræningen er en fast del af kurset. Vi træner helst denne del direkte på jeres arbejdsplads, i jeres vante omgivelser, hvor konflikterne typisk opstår, fx i forhallen, receptionen, på kontoret, på lærerværelset, i klasseværelset, i omklædningsrummet, på parkeringspladsen  mv. Dermed styrker vi jeres bevisthed omkring en potentiel konflikt, allerede mens den er under opsejling, og ved at have trænet på stedet, reagerer og handler I hurtigt og effektivt.

Mange muligheder og tilpassede løsninger til jeres behov

Alt efter jeres behov og specifikke ønsker tilpasser vi kursusindholdet til jer.

For at kunne udregne en endelig pris skal vi vide:

 • Hvor mange deltagere forventer I skal undervises? (et hold kan tage op til ca. 20 kursister)
 • Er der behov for flere undervisningdage?
 • Har I behov for konflikthåndtering?
 • Har I behov for gennemgang af jeres facilitet med henblik på forbedring af jeres sikkerhedsprocedurer? (vi kigger på jeres udgange, indretning og de situationer som opstår/kan opstå på stedet.)
 • Har I et større lokale som vi kan undervise i, eller skal vi ud at finde lokale? (Forvent ca. 4 m² plads pr deltager, i fx kantine, gymnastiksal, aula mv.)
 • Har I særlige behov eller ønsker til indhold, undervisningen eller datoer ?

Hvad får I ud af et tryghedskursus?

Det øger sikkerheden og trygheden for medarbejderne, hvilket styrker trivslen på arbejdspladsen, hvilket betyder højere produktion og mindre sygefravær. I får en aktiv dag med sved på panden, hvor I ryster personalet sammen med et fælles fokus på jeres sikkerhed. Læs mere om vores undervisning her.

Center for Ejendomme og Intern Service i Fredensborg Kommune har entreret med Tryghedskurser.dk i 2018. Der er tale om kurser i selvforsvar til de medarbejdere, som kan komme i kontakt med eventuelle udadreagerende borgere.

Deltagerne har haft stort udbytte af kurserne bl.a. er det med til at medarbejderne føler sig mere trygge i svære situationer. For at de ansatte forsat kan være skarpe på, hvad de skal gøre i en kritisk situation, er det aftalt, at der følges op hvert halve år med et kursus fremadrettet. Vi kan give Tryghedskurser de bedste anbefalinger.

Husk opfølgningsdage så I vedligeholder jeres færdigheder

Hos os i Tryghedskurser.dk anbefaler vi altid vores kunder til at booke os til et opfølgningskursus ca. et år efter, I har taget et grundkursus, så I genopfrisker og vedligeholde jeres færdigheder. Et opfølgningskursus tager 4 timer og består ligesom grundkurset af teori og øvelser.

Et opfølgningskursus består af en gennemgang af det, I lærte sidst (så vi får det ind under huden igen) og en mindre overbygning med en række nye øvelser, som fx at håndtere et overfald bagfra eller liggende på gulvet. Er der kommet nye medarbejdere til siden sidste kursus, kan de sagtens deltage direkte på opfølgningskurset. Et opfølgningshold bookes direkte gennem administrationen på tlf 3014 3001.

Husk opfølgningsdage, så I vedligeholder jeres færdigheder

Tryghedskurser anbefaler altid vores kunder at booke os til et opfølgningskursus ca. et år efter, I har taget et grundkursus, så I genopfrisker og vedligeholder jeres færdigheder. Et opfølgningskursus tager 4 timer og består ligesom grundkurset af teori og øvelser.

Et opfølgningskursus består af en gennemgang af det, I lærte sidst (så vi får det ind under huden igen) og en mindre overbygning med en række nye øvelser, som fx at håndtere et overfald bagfra eller liggende på gulvet. Er der kommet nye medarbejdere til siden sidste kursus, kan de sagtens deltage direkte på opfølgningskurset. Et opfølgningshold bookes direkte gennem administrationen på tlf 3014 3001.

Se billeder fra vores tryghedskurser

Brug for mere viden inden du booker?

Klik her og læs mere om alle de spørgsmål og svar som vores tidligere kursister har spurgt ind til, eller læs mere om hvad SPEAR systemet er, og hvor meget du faktisk kan lære på bare 4 timer. Du er velkommen til at ringe til os på 3014 3001.

Alternativt, kan du kigge på vores youtube kanal, hvor vi løbende ligger små klip ind fra kursusdage.

Læs vores handelsbetingelser for lukkede hold her.

Få et tilbud til jeres virksomhed

Kontakt os og vi ringer dig op

Har du et spørgsmål?

0 + 3 = ?

© Copyright - Tryghedskurser.dk | Webdesign by Palmgren Marketing