Persondatapolitik

Hos Tryghedskurser.dk passer vi på dine personoplysninger, og vi ønsker, at du som kursist er

orienteret om, hvordan vi behandler dem. På denne side kan du læse om, hvilke personoplysninger vi har, hvad vi bruger dine oplysninger til, og hvor længe vi opbevarer dem.

Du kan også læse, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan kontakte Tryghedskurser.dk, vedrørende spørgsmål til brugen af dine personoplysninger.

  1. Formål med behandling af personoplysninger

Tryghedskurser.dk behandler dine personoplysninger til en række formål, som er beskrevet nedenfor. Under hvert formål kan du se, hvilke kategorier af personoplysninger vi behandler, hvorfra vi indsamler personoplysningerne, og hvorfor vi har lov til at behandle dine personoplysninger.

1.1 Hvilke personoplysninger har vi?

– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mail

1.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Tryghedskurser.dk behandler kun de personoplysninger du selv har oplyst. Tryghedskurser.dk får dine personoplysninger fra dig, via formularen du udfylder i webshoppen, når du tilmelder dig eller andre på et kursus.

1.3 Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger?

Vi bruger dine personoplysninger til at registrere dig som køber af billetter til et Tryghedskursus og for at kunne overholde regnskabsloven.

1.4 Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Tryghedskurser.dk bruger oplysningerne om dig til følgende formål:

– Dokumentation af salg i vores Webshop.

– Til registrering af tilmelding til det enkelte Tryghedskursus.

– Din e-mailadresse bruger vi til at kunne kontakte dig

– Dit telefonnummer bruger vi til at kunne komme i kontakt med dig i nødstilfælde

1.5 Videregivelse af dine personoplysninger

Tryghedskurser.dk videregiver ikke dine oplysninger til 3. parter uden dit samtykke.

  1. Opbevaring af dine personoplysninger

Tryghedskurser.dk opbevarer dine personoplysninger sikkert og utilgængeligt for andre end undervisere og administration.

Dine oplysninger opbevares kun så længe Tryghedskurser.dk har en legitim interesse i dem.

Opbevaringen af personoplysningerne sker med respekt for Tryghedskurser.dk’s forpligtelser til at opbevare personoplysninger i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen. Tryghedskurser.dk opbevarer udelukkende dine personoplysninger til deres oprindelige formål.

Tryghedskurser.dk bevarer til enhver tid retten til at anonymisere data og efterfølgende bruge disse til statistiske formål.

2.1 Hvor længe har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Tryghedskurser.dk indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for, at Tryghedskurser.dk kan dokumentere salg i vores webshop.

Vi opbevarer dine oplysninger på ubestemt tid, dog minimum 5år af hensyn til regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Du kan efter 5 år kontakte Tryghedskurser.dk for at få slettet dine personoplysninger.

  1. Særligt om billeder

3.1 Samtykke

Persondataforordningen siger, at for at Tryghedskurser.dk kan anvende billeder/videofilm af dig/dit barn, skal der indhentes skriftligt samtykke pr billede, hver gang et sådant offentliggøres på enten Facebook, Youtube, Tryghedskurser.dks hjemmeside eller på flyers/invitationer.

Dette samtykke giver du Tryghedskurser.dk, når du sætter flueben ved ”salgsbetingelser” ved køb af Tryghedskurser i vores webshop. Tryghedskurser.dk tagger ikke kursister på Facebook og navngiver ikke kursister ved offentliggørelse af foto/video.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, se afsnittet 4. Dine rettigheder – Tilbagekaldelse af samtykke.

3.2 Ingen samtykke

Ønsker du derimod ikke at afgive skriftligt samtykke til anvendelse af billeder på facebook, hjemmeside eller på flyers/invitationer, bedes du kontakte administrationen og/eller underviserne derom. Du bedes ligeledes selv være aktiv i at undgå fotografen, og holde dit barn ude af kameravinklen. Skulle det ske at du/dit barn er med på et billede uden dit skriftlige samtykke, kan du med det samme bede om at få det fjernet.

 

  1. Dine rettigheder

Når Tryghedskurser.dk behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke af dine personoplysninger Tryghedskurser.dk behandler.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.

Retten til sletning

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet – det gælder både for elektroniske data og for printet data. Det kan du bede om ved at kontakte os på info @ Tryghedskurser.dk. Sletning af dine data sker senest 30 dage efter din henvendelse under hensyntagen til regnskabs- og bogføringslovgivningen, som nævnt under afsnittet “Opbevaring af dine personoplysninger”.

Retten til begrænset behandling

Du har ret til at begrænse Tryghedskurser.dk behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet Tryghedskurser.dk, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis Tryghedskurser.dk behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke til offentliggørelse af billeder, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at Tryghedskurser.dk ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget før tilbagekaldelsen.

Hvis du gør brug af dine rettigheder, kan konsekvensen være, at du/dit barn i nogle tilfælde ikke vil kunne deltage på et Tryghedskursus.

4.1 Benyt dine rettigheder

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til Tryghedskurser.dk, og vi vil behandle sagen inden for 30 dage.