Handels- og betalingsbetingelser

For lukkede erhvervshold samt køb på vores videoplatform

Handelsbetingelser for Videokurser købt på online.tryghedskurser.dk

 • Videoer er copyrightejede af Tryghedskurser og må ikke downloades, kopieres eller deles med andre
 • Adgangen er personlig, så du købt en licens, gælder den KUN for en person/dig.
 • Firmalogins med delt adgang, må kun benyttes inde for virksomheden jvf. det købte antal licenser
 • Med mindre andet fremgår af den enkelte pakke, har du adgang til videoerne  i 3 måneder fra købsdatoen.
 • Hvis Tryghedskurser mistænker et kundelogin for misbrug, fx videredeling af licens og login oplysninger mv., lukkes der for loginet uden varsel. Tryghedskurser har fuldt indblik for hver enkelt kundelogins brug, streaming mv.
 • Der refunderes ikke betaling i tilfælde af mistanke om misbrug
 • Når et produkt / pakke købes, fremsendes login og adgang automatisk til den oplyste mail
 • Gavekort købt på videoportalen kan alene indløses på – online.tryghedskurser.dk, og omfatter ikke pladser til fysiske hold.
 • Der er ikke tilladt at videreformidle videoerne indhold, dvs. oplære andre i SPEAR systemet, da undervisning alene er tilladt af certificerede SPEAR instruktører.
 • I tilfælde om ønske af refundring af køb, kontakt os venligst på info @ tryghedskurser.dk.

Handelsbetingelser for erhverv og lukkede hold

 • Aflysningsgebyr på 3.000,- ex moms vil forfalde såfremt et hold aflyses under 14 dage fra afholdelsestidspunktet. Såfremt der er gebyr for aflysning af lokaler kan dette komme oveni prisen.
 • Tryghedskurser er ikke ansvarlig for dækning for udgifter i forbindelse aflysning, afholdelse eller skader på hverken personer eller materiel som sker før, under eller efter et kursus. Virksomheden eller gruppen bedes selv sørge for at deltagerne er dækket via ansvar eller ulykkesforsikring.
 • Vi beder altid om en deltagerliste med navn og emailadresse fra bookeren, så vi ved hvem som deltager på holdet på dagen.
 • Med mindre andet aftales, skal deltagere være min. 14 år, sunde og raske. Det er op til deltageren selv at vurdere om de kan gennemføre. Se evt. vores gode svar for uddybning.
 • Deltagere accepterer, at der vil blive lavet videoklip og taget billeder på dagen til brug for undervisningen såvel som til deling på sociale medier.
 • I ordrebekræftelsen står det antal deltagere som maksimalt kan deltage på holdet. Holdets størrelse dikterer både lokalets størrelse såvel som om der er en eller to instruktører. Kunden bedes venligst i god tid – og min. 8 dage før afholdelse, bekræfte det endelige antal deltagere, så vi kan tilpasse vores organisation til dette.
 • Det er naturligvis muligt, at rebooke et hold til en anden dato, men da vi afholder mange kurser og ofte skal finde ledige lokaler, beder vi vore kunder om at være så specifikke som muligt i deres ønsker.
 • Tryghedskurser.dk står for kun udgift og booking lokaleleje, såfremt det specifikt fremgår af bookingaftalen. Ellers er det kunden/bookerens opgave at booke det og afholde udgiften.
 • Kursisterne  bedes møde 10 min. før kursusstart i almindeligt løst tøj eller træningstøj og gummisko. Venligst ingen smykker, så vi undgår skader og rifter.

Betalingsbetingelser for erhvervshold 

 • Alle lukkede hold faktureres via et link til en online fil. Fakturaen sendes pr. mail gennem dinero.dk. Det er derfor en betingelse at kunden kan modtage mails.
 • Regninger kan fremsendes via EAN nummer – bed venligst specifikt om dette i tilbuddet
 • Det er kundens eget ansvar, at tilsikre at fakturamailen ikke ender i spamfilteret og bliver betalt rettidigt.
 • Afhængigt at opgaven størrelse, kan der i visse tilfælde forlanges forudbetaling eller ratebetaling, typisk ved opgaver på over 10.000 kroner. Dette aftales med den enkelte kunde.
 • Betalingsfristen er netto 8 dage på alle fakturaer.
 • Overskrides betalingsfristen fremsendes betalingspåmindelse efter 3 dage.
 • Rykkergebyret er 100 DKK for 1. og 2. rykker, med en betalingsfrist på 8 dage.

Efter 2. rykker overgår fordringen til inkasso. Alle gebyrer, renter mv. som vil komme på i forbindelse med overdragelsen til inkassobureauet og derefter, har tryghedskurser ingen indflydelse på.

For øvrige betingelser for åbne hold samt ansvarsfraskrivelse gældende for ALLE medvirkende – herunder holddeltagere, virksomheder og lukkede hold. Læs venligst her