Hvem passer på vagten,
imens vagten passer sit arbejde?

På blot én dag, kan dine medarbejdere og kolleger få en langt mere tryg hverdag, hvor de bliver bedre til at passe på sig selv og hinanden.

Ethvert vagtselskab ønsker at yde den bedste service til sine kunder.

Vagterne skal være punktlige, høflige og professionelle, imens de passer på det, kundens ønsker beskyttet – det være sig en butik, et butikscenter, et varelager, personalet, en tom bygning, en byggeplads eller et parkeringsområde.

Som vagt runderer man ofte alene, enten som kørende patrulje eller til fods. Ofte går opgaven ud på at ’observere og melde’ og firmaet har en politik om, at vagten skal trække sig, hvis modparten bliver aggressiv. Dette forhåbentligt for at beskytte vagten, men nok også firmaet.

Det sker regelmæssigt, at en vagt bliver udsat for aggression, trusler og vold af personer, som er vrede over at være blevet opdaget i noget ulovligt, eller som bliver bedt om at forlade et område. Uden vidner til stede, kan en person fristes til at blive fysisk for at undslippe vagten og/eller at redde sit udbytte. Hvis en gruppe personer bliver bedt om at forlade et område, fristes en eller flere af disse personer ofte til være provokerede, truende eller voldelig overfor vagten for at imponere gruppen og hæve sin status.

Både vold og trusler giver skader

Synlige skrammer forsvinder, men volden og truslerne bliver siddende i krop og psyke. Tages der ikke hånd om disse, udvikler de sig til angst og PTSD. Alle har et punkt, hvor de knækker. Det kan tage måneder eller år at behandle disse traumer, og nogle kommer sig aldrig.

Med ringe fysiske og mentale redskaber til sin rådighed, vil denne måske føle sig konstant utryg ved sit job – som en mus i en labyrint, hvor den ved, der er kat – og til sidst knække psykisk med langtidssygemelding til følge. Med tabet af medarbejderen mister virksomheden viden og erfaring, som koster masser af tid og penge med jobannoncering, ansættelsessamtaler, udvælgelse og optræning at erstatte.

Hvem passer på vagten, imens vagten passer på kundens ting? Lærer vagten, for en sikkerheds skyld, at opdage farer for at undgå dem, at nedtrappe situationer verbalt, samt at afværge et pludseligt angreb, vil denne have langt større handlemuligheder og dermed større mentalt overskud til at vælge et mindre middel på Magtbarometret, som det hedder i Politiet.

Straffeloven og vagtens rettigheder

Alle har ret til at forsvare sig. Ifølge Straffelovens §13 stk. 1 er det tilladt at forsvare sig mod et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb. Forsvaret skal stå mål med angrebets farlighed.
Stk. 2 Hvis man overreagerer grundet skræk og ophidselse, kan man alligevel være straffri.
Stk. 3 Det samme gælder for handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.

Vi har en moralsk, etisk og juridisk forpligtelse til at nedtrappe og deeskalere spændte situationer for at undgå vold. Derfor opfordres vagten til at trække sig fra konfrontationer. Udover risikoen for skader på vagter og konfliktpersoner, er der risiko for at nogle af disse konfrontationer ender i Retten. Det kan give vagtfirmaet et dårligt ry, og vagten risikerer at blive dømt for vold, uagtet at denne handlede i nødværge eller foretog en civil anholdelse jf. Retsplejeloven.

Hvad er forskellen på Tryghedskurser og andre selvforsvars- og konflikthåndteringskurser?

Ofte har selvforsvarskurser kun fokus på det fysiske og primært på finmotoriske teknikker, som øves statisk i et sterilt miljø. Tryghedskurser er evidensbaseret. Vi fokuserer på taktik fremfor teknik. Øvelserne er dynamiske og bevægelserne er naturlige og grovmotoriske

Tryghedskurser lærer ikke folk at slås

Vi lærer dem at undgå at slås. Vold er voldsomt og kan opstå pludseligt. Vi studerer vold for at forstå vold og for at kunne genkende den, så vi kan undgå den. Vold har en tidslinje og nogle forvarsler. Når vi lærer at læse disse forvarsler øger vi vores opfattelseshastighed og reducerer vores reaktionstid. For at kunne fungere i en funktion, hvor vold, trusler og aggression er hyppigt forekommende er dette alfa og omega.

Vi lærer vagten til at agere fremfor blot at reagere

Det emotionelle og psykologiske italesættes også, da det vi tænker og føler påvirker hinanden og påvirker, hvordan vi handler. Alt dette hjælper vagten til at respondere fremfor blot at reagere. Det hjælper ligeledes vagten til at formulere, i en rapport, eller i en retssag, hvorfor han traf de beslutninger, som han gjorde, og hvad det var konfliktpersonen gjorde, som gjorde vagtens handling forsvarlig og nødvendig.

Vi søger altid mindste middel. Vores reaktion bliver udløst af modpartens aggression og Tryghedskurser er derfor altid både etisk, moralsk og juridisk forsvarligt.

Ønsker du som ejer af en vagtvirksomhed at være konkurrencedygtig og tilbyde dine kunder den bedste service, er du også nødt til at yde dine vagter den bedste service ved at uddanne og videreuddanne dem og udstyre dem med både mentale og fysiske færdigheder.

Tryghedskurser underviser følgende færdigheder, som alle passer naturligt sammen:

Enkeltmandsfærdigheder:

Mentale og fysiske færdigheder til at kunne udføre sin vagtfunktion under iagttagelse af egen sikkerhed. Disse færdigheder er baseret på vores afværgerefleks, naturlige bevægelser og grovmotorik. Dette kan læres på en dag.

Makkermetoder:

Verbalt og fysisk samarbejde om at kontrollere og fastholde en voldsom person så skånsomt som muligt. Dette er en overbygning på enkeltmandsfærdighederne og kan ligeledes lærer på en dag.

Forsvar mod flere modparter:

At stå alene overfor flere modparter er skræmmende, og man kan hurtigt blive omringet. At kunne håndtere en sådan situation kan være livsvigtigt for en enlig vagt i et butikscenter. Her skal man kunne både tænke og bevæge sig endnu hurtigere end normalt, og ”den fornødne magt”, der skal anvendes for at redde sig i sikkerhed er ofte voldsommere, idet der ikke er tid til at være skånsom.

Forsvar mod slag/stikvåben/Skydevåben:

slag/stikvåben er snart mere reglen end undtagelsen. At vide, hvordan disse bevæger sig, gør det lettere at imødegå dem. At holde afstand og trække sig er langt at foretrække, men der kan være situationer, hvor den eneste vej ud er igennem.

Kontrol og anholdelsesmetoder:

At kontrollere en meget urolig person, så denne kan anholdes og iføres håndjern kan være svært og det ser ofte meget voldsomt ud udefra. Med de rette værktøjer, kan denne voldsomhed reduceres. Det er dog i sidste ende op til konfliktpersonens modstand, hvor meget magt, der er fornødent. Dette kursus er en naturlig overbygning på Makkermetoder

Håndjernspålægning:

Selv med en samarbejdsvillig person, kan anlæggelsen af håndjern give udfordringer. Her lærer vagten at placere håndjernstasken, forberede håndjernene, samt at påføre dem i overensstemmelse med kroppens anatomi. Dette kommer i naturlig forlængelse af Makkermetoder, Kontrol

Føring af tilbage-/anholdte m/u håndjern:

Når en person er anholdt, er han nu i vagtens varetægt og det er derfor vagtens ansvar at kunne føre den anholdte uskadt fra A til B, da det er kun Politiet, som kan løslade en anholdt.

Perimeter/Mængdekontrol:

At kontrollere større folkemængder ved f.eks. koncerter og andre store arrangementer kræver både forberedelse, god ledelse, god formidling af opgaverne og god intern kommunikation mellem vagterne både m/u radioer, samt taktikker og metoder.

Kurset egner sig blandt andet til:

Sikkerheds- og
vagtpersonale
Rådhusbetjente
Lufthavns-
security
Koncert- og eventpersonale
Private vagtværn

Pakkeløsninger

Personlig sikkerhed, evt. kombineret med konflikthåndtering, vil klæde jer på til at kunne håndtere disse kunder og om nødvendigt forsvare jer selv.
Øget tryghed blandt dine ansatte smitter af på arbejdsglæden og bidrager til et rart arbejdsmiljø. Vælg en pakke som passer til jeres behov eller få en skræddersyet.


Mere end 500 glade kursister har været på kursus hos os, og indtil nu har vi – udover vagter – også undervist:

  • Ansatte i kommuner
  • Bosteder for unge og psykisk syge
  • Sportsklubber og idrætsforeninger for unge og voksne
  • Personale med borgerkontakt
  • Plejepersonale

Få et tilbud til jeres virksomhed

Kontakt os og vi ringer dig op

Har du et spørgsmål?

1 + 0 = ?

Ingen handling kan betyde tab af tryghed og trivsel

Hvis vold og trusler er hyppigt forekommende i jeres virksomhed, vil det bevidst eller ubevidst påvirke jeres medarbejdere og kan udvikle sig til stress, langtidssygdom eller personaleflugt/-udskiftning. Det betyder tab af tryghed og trivsel, tab af viden, tab af produktion og tab af indkomst.

Brug for mere viden inden du booker?

Klik her og læs mere om alle de spørgsmål og svar som vores tidligere kursister har spurgt ind til, eller læs mere om hvad SPEAR systemet er, og hvor meget du faktisk kan lære på bare 4 timer. Du er velkommen til at ringe til os på 2147 4542.

Alternativt, kan du kigge på vores youtube kanal, hvor vi løbende ligger små klip ind fra kursusdage.

Læs vores handelsbetingelser for lukkede hold her.

© Copyright - Tryghedskurser.dk | Webdesign by Palmgren Marketing