Magtanvendelse for udsatte jobfunktioner

Hvordan forholder vi os til magtanvendelse, og hvad må vi?

Straffeloven og dine rettigheder

Alle har ret til at forsvare sig. Ifølge Straffelovens §13 stk. 1 er det tilladt at forsvare sig mod et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb. Forsvaret skal stå mål med angrebets farlighed.
Stk. 2 Hvis man overreagerer grundet skræk og ophidselse, kan man alligevel være straffri.
Stk. 3 Det samme gælder for handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.

Vi har en moralsk, etisk og juridisk forpligtelse til at nedtrappe og deeskalere spændte situationer for at undgå vold. Derfor opfordres du til at trække sig fra konfrontationer. Udover risikoen for skader på dig selv og konfliktpersoner, er der risiko for at nogle af disse konfrontationer ender i Retten.

Serviceloven om magtanvendelser

Mange faggrupper hører ind under serviceloven, og skal derved overholde servicelovens §124 om magtanvendelse. Ligesom straffeloven står det her beskrevet at magtanvendelser skal ske med mindst mulig magt og indgriben, og jf. stk 1 kun hvis det er højst nødvendigt.

Stk 2. Inden brug af magtanvendelse er det vigtigt at forsøge at få borgeren til at gå med frivilligt.
Stk 3. Magtanvendelsen skal være tilsvarende målet, så brug kun den magt der er nødvendig.
Stk 4. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende

Vi lærer dig at agere korrekt, skånsomt og kun når det er nødvendigt

På vores kurser lærer vi dig at analysere situationen og forvarslerne, så du bedst muligt kan nå at deeskalere situationen, inden den når ud hvor en magtanvendelse er nødvendig.

Mange der arbejder med borgere eller beboere på f.eks. bosteder lærer hurtigt disse at kende og kan derved bedre forudse hvordan borgeren vil reagere på en konflikt. Det vigtigste i disse situationer er at bruge mindst mulig magt, i så kort en periode som muligt. Du kan læse mere om vores kurser til vagter og bosteder, som indeholder øvelser til skånsom magtanvendelse.

Tryghedskurser underviser følgende færdigheder, som alle passer naturligt sammen:


Enkeltmandsfærdigheder

Mentale og fysiske færdigheder til at kunne udføre sin funktion. Disse færdigheder er baseret på vores afværgerefleks, naturlige bevægelser og grovmotorik. Dette kan læres på en dag.

Makkermetoder

Verbalt og fysisk samarbejde om at kontrollere og fastholde en voldsom person så skånsomt som muligt. Dette er en overbygning på enkeltmandsfærdighederne og kan ligeledes læres på en dag.

Forsvar mod flere modparter

At stå alene overfor flere modparter er skræmmende, og man kan hurtigt blive omringet. At kunne håndtere en sådan situation kan være livsvigtigt for f.eks. en enlig vagt i et butikscenter. Her skal man kunne både tænke og bevæge sig endnu hurtigere end normalt, og ”den fornødne magt”, der skal anvendes for at redde sig i sikkerhed er ofte voldsommere, idet der ikke er tid til at være skånsom.

Forsvar mod slag, stikvåben, skydevåben

slag/stikvåben er snart mere reglen end undtagelsen. At vide, hvordan disse bevæger sig, gør det lettere at imødegå dem. At holde afstand og trække sig er langt at foretrække, men der kan være situationer, hvor den eneste vej ud er igennem.

Kontrol, fastholdelse og anholdelsesmetoder

At kontrollere og/eller fastholde en meget urolig person, så denne kan enten fjernes fra stedet eller anholdes, kan være svært og det ser ofte meget voldsomt ud udefra. Med de rette værktøjer, kan denne voldsomhed reduceres. Det er dog i sidste ende op til konfliktpersonens modstand, hvor meget magt, der er fornødent. Dette kursus er en naturlig overbygning på Makkermetoder

Håndjernspålæggelse for vagt/security

Selv med en samarbejdsvillig person, kan anlæggelsen af håndjern give udfordringer. Her lærer vagten at placere håndjernstasken, forberede håndjernene, samt at påføre dem i overensstemmelse med kroppens anatomi. Dette kommer i naturlig forlængelse af Makkermetoder og kontrol.

Føring

Når en person er fastholdt, er han nu i medarbejderens varetægt og det er derfor dennes ansvar at kunne føre konfliktpersonen uskadt fra A til B.

Perimeter/Mængdekontrol

At kontrollere større folkemængder ved f.eks. koncerter og andre store arrangementer kræver både forberedelse, god ledelse, god formidling af opgaverne og god intern kommunikation mellem vagterne både m/u radioer, samt taktikker og metoder.

Og meget mere.

Mere end 1000 glade kursister har været på kursus hos os, og indtil nu har vi bl.a. undervist:

  • Ansatte i kommuner
  • Bosteder for unge og psykisk syge
  • Sportsklubber og idrætsforeninger for unge og voksne
  • Personale med borgerkontakt (frontpersonale)
  • Plejepersonale
  • Vagter/security
  • Politi

Få et tilbud til jeres virksomhed

Kontakt os og vi ringer dig op

Har du et spørgsmål?

2 + 1 = ?

Ingen handling kan betyde tab af tryghed og trivsel

Hvis vold og trusler er hyppigt forekommende i jeres virksomhed, vil det bevidst eller ubevidst påvirke jeres medarbejdere og kan udvikle sig til stress, langtidssygdom eller personaleflugt/-udskiftning. Det betyder tab af tryghed og trivsel, tab af viden, tab af produktion og tab af indkomst.

Brug for mere viden inden du booker?

Klik her og læs mere om alle de spørgsmål og svar som vores tidligere kursister har spurgt ind til, eller læs mere om hvad SPEAR systemet er, og hvor meget du faktisk kan lære på bare 4 timer. Du er velkommen til at ringe til os på 2147 4542.

Alternativt, kan du kigge på vores youtube kanal, hvor vi løbende ligger små klip ind fra kursusdage.

Læs vores handelsbetingelser for lukkede hold her.

© Copyright - Tryghedskurser.dk | Webdesign by Palmgren Marketing