Personalesikkerhed og konflikthåndtering til personale i udsatte jobfunktioner i virksomheder og offentlige instanser

På blot en halv dag kan dine medarbejdere og kolleger få en langt mere  tryg hverdag, hvor de bliver bedre til at passe på sig selv og hinanden.

Kurset egner sig blandt andet til:

Sikkerheds- og
vagtpersonale,
parkeringsvagter mv.
Offentligt ansatte med borgerkontakt
Personale i butikker, kiosker, barer og restauranter
Administrativt personale ved fx skranker og information
Undervisere på skoler, læreanstalter og andre kursusudbydere

Pakkeløsninger

Et afværge/selvforsvarskursus, evt. kombineret med konflikthåndtering, vil klæde jer på til at kunne håndtere disse kunder og om nødvendigt forsvare jer selv. Øget tryghed blandt dine ansatte smitter af på arbejdsglæden og bidrager til et rart arbejdsmiljø. Vælg en pakke som passer til jeres behov eller få en skræddersyet.
 • Kundernes favorit:
  6 timer
 • Afholdes hos jer
 • Planlægningsmøde – afdækning af behov og ønsker til indhold
  Afholdes personligt eller via Zoom
 • 6 timers kursus tilpasset jeres behov. Kan afholdes i f.eks kantine eller lignende egnet lokale. Regn med ca. 4m2 pr. person. Dele af træningen kan afvikles der, hvor situationerne opstår, f.eks., ved skranke, på p-plads mv.
 • Et kursus kan indeholde et eller flere emner:
  Grundkursus med personlige færdigheder
  Makkermetode
  Forsvar mod stik/slagvåben
  Forsvar mod flere modparter
  Forsvar fra liggende position
  Perimeter
  Anholdelsesmetoder
  Håndjernspålægning
  Transport/føring af anholdte
  Håndtering ved bil, Skranke mv.
  Scenariespecifik træning
 • Ingen konflikt håndtering
 • Priser fra ex moms:
 • Op til 6 pers.: kr. 12.000,- eks. moms (en instruktør)

  For tilbud på flere hold, særlige ønsker eller større personalegruppe, skriv os venligst en mail.

 • Stor pakke: 8 timer
 • Afholdes hos jer
 • Planlægningsmøde – afdækning af behov og ønsker til indhold
  Afholdes personligt eller via zoom
 • 8 timers kursus tilpasset jeres behov. Kan afholdes i f.eks kantine eller lignende egnet lokale. Regn med ca. 4m2 pr. person. Dele af træningen kan afvikles der, hvor situationerne opstår, f.eks., ved skranke, på p-plads mv.
 • Et kursus kan indeholde et eller flere emner:
  Grundkursus med personlige færdigheder
  Makkermetode
  Forsvar mod stik/slagvåben
  Forsvar mod flere modparter
  Forsvar fra liggende position
  Perimeter
  Anholdelsesmetoder
  Håndjernspålægning
  Transport/føring af anholdte
  Håndtering ved bil, Skranke mv.
  Scenariespecifik træning
 • Tilpas kursets indhold efter behov. Fx 6 timers afværge og 2 timers konflikthåndtering.
 • Priser fra ex moms:
 • Op til 6 pers.: kr. 15.000,- eks. moms (en instruktør)

  For tilbud på flere hold, særlige ønsker eller større personalegruppe, skriv os venligst en mail.

Indhold på et 6 timers Grundkursus i personalesikkerhed

 • Lær mental parathed, opmærksomhed og mindset.
 • Lær at opdage farlige situationer for at kunne undgå dem.
 • Lær konflikthåndering, verbal deeskalering, velvalgt tale og taktisk empati.
 • Lær ikke-voldeligt kropssprog
 • Lær at afværge et pludseligt, voldeligt overfald.
 • Timerne bygges op stille og roligt og klæder dig og dine kolleger på til at kunne håndtere truende og voldelige situationer. Alle vores kursister får rykket på deres personlige grænser og stivet selvtilliden af i takt med at evnerne opdages, teknikkerne trænes og dagen skrider frem.
 • Scenarietræning – baseret på jeres erfaringer og behov
  Korte rollespil med udgangspunkt i de mest typiske konflikt-/voldssituationer, I oplever i hverdagen.
 • Certificeret SPEAR instruktør med over 35 års erfaring

Lær af jeres egne erfaringer – 6 timers intensiv undervisning på jeres lokation

Har der allerede været ubehagelige og voldelige hændelser på jeres arbejdsplads, kan vi planlægge at afholde kursusdagen på jeres egen adresse. Vi kan arbejde i en kantine, større mødelokale, i et skrankemiljø eller på en parkeringsplads, hvor konflikterne typisk sker, og dermed gøre undervisningen så virkelighedstro som overhovedet muligt.

Vi starter med at analysere hændelserne for at klarlægge, hvad der skete, og hvordan situationen opstod. Ved at genopføre hændelserne, dvs. benytte scenarietræning, vil I lære at opdage fremtidige situationer længe inde de eskalerer til vold.

Scenarietræningen er en fast del af kurset. Vi træner helst denne del direkte på jeres arbejdsplads, i jeres vante omgivelser, hvor konflikterne typisk opstår, fx i forhallen, receptionen, på kontoret, på lærerværelset, i klasseværelset, i omklædningsrummet, på parkeringspladsen  mv. Dermed styrker vi jeres bevisthed omkring en potentiel konflikt, allerede mens den er under opsejling, og ved at have trænet på stedet, reagerer og handler I hurtigt og effektivt.

Mange muligheder og tilpassede løsninger til jeres behov

Alt efter jeres behov og specifikke ønsker tilpasser vi kursusindholdet til jer.

For at kunne udregne en endelig pris skal vi vide:

 • Hvor mange deltagere forventer I skal undervises? (et hold kan tage op til ca. 20 kursister)
 • Er der behov for flere undervisningdage?
 • Har I behov for konflikthåndtering?
 • Har I behov for gennemgang af jeres facilitet med henblik på forbedring af jeres sikkerhedsprocedurer? (vi kigger på jeres udgange, indretning og de situationer som opstår/kan opstå på stedet.)
 • Har I et større lokale som vi kan undervise i, eller skal vi ud at finde lokale? (Forvent ca. 4 m² plads pr deltager, i fx kantine, gymnastiksal, aula mv.)
 • Har I særlige behov eller ønsker til indhold, undervisningen eller datoer ?

Hvad får I ud af et tryghedskursus?

Det øger sikkerheden og trygheden for medarbejderne, hvilket styrker trivslen på arbejdspladsen, hvilket betyder højere produktion og mindre sygefravær. I får en aktiv dag med sved på panden, hvor I ryster personalet sammen med et fælles fokus på jeres sikkerhed. Læs mere om vores undervisning her.

Center for Ejendomme og Intern Service i Fredensborg Kommune har entreret med Tryghedskurser.dk i 2018. Der er tale om kurser i selvforsvar til de medarbejdere, som kan komme i kontakt med eventuelle udadreagerende borgere.

Deltagerne har haft stort udbytte af kurserne bl.a. er det med til at medarbejderne føler sig mere trygge i svære situationer. For at de ansatte forsat kan være skarpe på, hvad de skal gøre i en kritisk situation, er det aftalt, at der følges op hvert halve år med et kursus fremadrettet. Vi kan give Tryghedskurser de bedste anbefalinger.

Husk opfølgningsdage så I vedligeholder jeres færdigheder

Tryghedskurser.dk anbefaler altid vores kunder at booke os til et opfølgningskursus ca. et år efter, I har taget et grundkursus, så I genopfrisker og vedligeholder jeres færdigheder. Et opfølgningskursus tager 4-6 timer og består, ligesom grundkurset, af teori og øvelser.

Et opfølgningskursus består af en gennemgang af det, I lærte sidst, samt en mindre overbygning med en række nye øvelser, som fx at håndtere et overfald bagfra eller liggende på gulvet. Er der kommet nye medarbejdere til siden sidste kursus, kan de sagtens deltage direkte på opfølgningskurset. Et opfølgningshold bookes direkte gennem administrationen på tlf 3014 3001.

Vi har haft flere end 700 kursister, og indtil nu har vi bl.a. undervist:

 • Politibetjente i specialafdelinger
 • Fogeder
 • Retsbetjente
 • Bosteder for unge og psykisk syge
 • Ansatte i kommuner
 • Rådhusvagter
 • Personale med borgerkontakt
 • Sportsklubber og idrætsforeninger for unge og voksne

Ingen handling kan betyde tab af tryghed og trivsel

Hvis vold og trusler er hyppigt forekommende i jeres virksomhed, vil det bevidst eller ubevidst påvirke jeres medarbejdere og kan udvikle sig til stress, langtidssygdom eller personaleflugt/-udskiftning. Det betyder tab af tryghed og trivsel, tab af viden, tab af produktion og tab af indkomst.

Brug for mere viden inden du booker?

Klik her og læs mere om alle de spørgsmål og svar som vores tidligere kursister har spurgt ind til, eller læs mere om hvad SPEAR systemet er, og hvor meget du faktisk kan lære på bare 4 timer. Du er velkommen til at ringe til os på 3014 3001.

Alternativt, kan du kigge på vores youtube kanal, hvor vi løbende ligger små klip ind fra kursusdage.

Læs vores handelsbetingelser for lukkede hold her.

Se billeder fra vores tryghedskurser

Få et tilbud til jeres virksomhed

Kontakt os og vi ringer dig op

Har du et spørgsmål?

4 + 4 = ?

© Copyright - Tryghedskurser.dk | Webdesign by Palmgren Marketing